Psykoterapeut Birgitte Due i København V

Mit mål som psykoterapeut

er at afdække og støtte ressourcerne hos de mennesker, der henvender sig til mig. De aktuelle problemer og følelsessmerter skjuler og dækker ofte over energi og stærke livsressourcer.
Den terapeutiske proces kan bringe denne livsenergi frem i lyset og genopbygge den.

Så terapien kan føre frem til et bedre ståsted i livet med større livskvalitet og tilfredshed.

Jeg er organisk psykoterapeut

og arbejder ud fra det grundsyn at krop og psyke hele tiden spiller sammen og påvirker hinanden som en helhed. Det, der sker i psyken, afspejles i kroppen. Igennem mere end 20 års praksis har jeg opnået en omfattende viden om menneskers forskellige psykiske udfordringer - og fået en bred terapeutisk erfaring.

For mig er terapiens nøgleord:

Respekt · Kontakt · Tryghed · Accept · Nærvær

Jeg tilbyder:

Individuel terapi · Parterapi · Gruppeterapi · Supervision · Kurser · Foredrag

Leveret af