Organisk Psykoterapi

Organisk Psykoterapi er en dybdegående terapiform, der nænsomt arbejder med både psyken og kroppen, som konstant spiller sammen og påvirker hinanden.

Derfor udfoldes terapien i et samspil mellem samtalen og kropsfornemmelserne.

Igennem den opmærksomme og respektfulde  samtale åbner klienten for sine problemstillinger og følelsesoplevelser. Her tages der udgangspunkt i den aktuelle livssituation, hvad er det her og nu, der foruroliger dig og giver følelsesmæssig smerte eller tvivl? Her er det også vigtigt at uddybe, hvilken forståelse du har af det der sker og hvilke tankeprocesser, det sætter i gang hos dig?

Samtidig vil terapeuten spørge ind til dine kropsfornemmelser og hvad du mærker?

Fordi en bestemt følelsestilstand svarer til en bestemt tilstand i kroppen: hvis man f.eks. føler sig glad og fri vil musklerne være afslappede,  man trækker vejret friere og blodet flyder friere, så kroppen oplades med energi. Hvis man modsat føler sig depressiv eller urolig, vil musklerne typisk være mere anspændte, vejrtrækningen lidt mere overfladisk, så kroppens energi-niveau bliver nedsat.

Samtidig rummer næsten alle mennesker et vist mål af kropslige blokeringer og muskulære spændinger, som nedsætter vores vitalitet og kontakten med kroppens signaler.

Disse spændinger – ofte kaldet pansringer - kan rumme gamle, tilbageholdte følelser, som vi måske tidligere i livet har været bange for at give udtryk for.

Organisk psykoterapi I Birgitte Due

Derfor har vi fortrængt de ”farlige eller forbudte” følelser ved at spænde op i kroppen, stramme musklerne og holde masken.

Organisk psykoterapi sigter mod at bearbejde og opløse nogle af disse spændinger og genskabe kontakten til de fortrængte følelser.

Denne proces kan forgå både igennem den trygge kontakt,  som det verbale og energimæssige nærvær mellem terapeut og klient skaber og ved at arbejde direkte med forskellige kropslige øvelser.

Gennem dette arbejde genopvækkes den spontane livsenergi. Kroppens og psykens egne helbredende ressourser frigøres og støtter den personlige vækst og autenticitet.

Individuel- og parterapi

Individuel- og parterapi I Birgitte Due

Individuel terapi

I individuel terapi er det dig og dine følelsesprocesser, der er i centrum. Kontakten mellem dig og mig er det bærende, at du føler dig lyttet til og forstået er en forudsætning for, at du som klient kan føle dig tryg nok til at åbne op for dine problemer og smertepunkter.

Jeg vil arbejde både med fokus på, hvad du fortæller med dine ord og hvad dine kropsignaler fortæller uden ord. Vi skal sammen arbejde på at både de beviste følelser og de kropslige signaler bliver lyttet til.

Det vil give nye indsigter og fordybe din forståelse af dig selv og det din opvæksthistorie har betydet for dig, og - betydet for de problemer, du har her og nu.

Du vil sikkert komme igennem både smertelige og glædelige følelser og få nye oplevelser af dig selv og dine ressourser. Arbejdet med krop og psyke kan løsne bunden energi, der kan frigøres til ny livsenergi og nyt mod på livet.

Parterapi

I et parforhold med konflikter og følelsesmæssig afstand går begge parter ofte med et savn efter at blive lyttet til og forstået og taget alvorligt.

I et meget konfliktfyldt forhold vil der ofte hos begge parter være mange sårede følelser, som kan gøre det meget svært at lytte til hinanden.

Det er derfor et helt centralt arbejdspunkt i parterapien at støtte parterne i at genetablere en samtaleform, der er anerkendende og lyttende.

Derfor skal vi sammen søge at finde en gensidig accept af begges ret til at have deres følelser og meninger, også selv om den anden er uenig og måske har de modsatte følelser.

En anerkendende samtale er også er forudsætning for at kunne snakke meningsfyldt og gerne omsorgsfuldt og løsningsorienteret om alle de andre vanskelige og sårbare punkter.

På den måde kan I undersøge og afklare om der stadig er kærlighed og om I tror nok på  kærligheden og vil arbejde for at styrke nærheden og forholdet  –  eller om I vil bruge terapien til at afslutte forholdet på en respektfuld og gennemtænkt måde.

Gruppeterapi

Gruppeterapi henvender sig til mennesker, der søger personlig udvikling, ønsker større selvindsigt og fordybelse, ønsker at opnå bedre samspil med andre mennesker, og måske i det daglige savner nogen de kan dele deres inderste følelser og tanker med.

I gruppen vil du opleve, hvordan samspillet med de andre gruppe-medlemmer kan åbne dine øjne til at se dig selv klarere, så du ser hvordan du fungerer, og måske forstår dine følelsesmæssige mønstre og handlinger bedre.

Derfor er en gruppe velegnet til at arbejde med disse mønstre. Her får du med- og modspil fra de andre gruppedeltagere, mange af de mønstre du oplever ”ude i virkeligheden” vil du også opleve i gruppen. Her har du mulighed for at få støtte til at bearbejde og ændre uhensigtsmæssige mønstre – i en atmosfære af forståelse og medfølelse. Så du kan indgå i et bedre samspil med både familie, kolleger og venner.

Du vil få støtte til at finde dine ressourcer og udvikle dine evner til at skabe givende og nærende kontakter til andre mennesker.

Gruppeterapi I Birgitte Due

De enkelte gruppesessioner bliver formet ud fra gruppe-medlemmernes behov, både for personlig fordybelse og for indbyrdes samspil.

Arbejdsmetoderne er samtale, kropslige øvelser, samspil og kreative processer.

Hvis du er interesseret i gruppeterapi, bedes du kontakte mig og høre, hvilke aktuelle tilbud der er.